Psychologengroep
 Samenwerkende Psychologen Zelfstandig gevestigd
 Home

Praktijklokatie

Werkwijze

Psychologen

Aanmelden

Kosten

Dossier en privacy

Dossier en Privacy

Alles wat u ons vertelt is strikt vertrouwelijk. Wij zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Informatie aan derden, bijvoorbeeld uw arboarts, werkgever of huisarts mogen niet zonder uw schriftelijke toestemming worden verstrekt. Er wordt dus vooraf altijd toestemming aan u gevraagd.

Het is gebruikelijk uw verwijzer, meestal uw huisarts, te berichten over de conclusies. Als u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dat aangeven en dan gebeurt dat niet.

De Psychologengroep werkt met een goed beveiligd dossier. We zijn verplicht hierin te rapporteren over het beloop van uw behandeling. U heeft het recht dit dossier in te zien of delen hiervan te kopiëren. Persoonlijke aantekeningen maken geen deel uit van het dossier. Uw dossier wordt na afloop van de behandeling bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U kunt het dossier eerder later vernietigen. Daarvoor dient u wel een schriftelijk verzoek te doen.

Houdt u er rekening mee dat bij vergoede zorg uw diagnose bij uw zorgverzekeraar terecht kan komen of te herleiden is. Wilt u de kans verkleinen dat privacy-gevoelige informatie bij uw zorgverzekeraar en/of bij een landelijke databank terechtkomt, dan kunt u dit bezwaarformulier invullen en ondertekenen.

Het AVG privacy statement van de Psychologengroep treft u hier aan.