Psychologengroep
Samenwerkende Psychologen Zelfstandig gevestigd
 Home

Praktijklokatie

Werkwijze

Psychologen

Aanmelden

Kosten

Dossier en privacy

Vergoede en onvergoede zorg in de Generalistische Basis GGZ

Tarieven en vergoedingen in 2024

Sinds 2022 is er een vergoedingensysteem in de GGZ, dat heet het Zorgprestatiemodel. Dit model heeft gevolgen voor onder andere de vergoedingen, manier van declareren en voor uw eigen risico.

Via deze link kunt meer lezen over het nieuwe zorgprestatiemodel en wat het voor u kan gaan betekenen.

Vergoeding van psychische hulp valt onder uw Basisverzekering. 

Astrid heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars afgesloten. De tarieven wisselen per zorgverzekeraar en zijn contractueel vastgelegd. De declaraties (aan de hand van VECOZO-beveiligingscertificaten) en betalingen vinden rechtstreeks plaats tussen zorgverzekeraar en psycholoog.

Voor 2024 is Astrid geen contracten meer aangegaan met:
de CZ groep: CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just en PZP (In dat geval ontvangt u een rekening van mij, die u zelf bij uw verzekeraar indient en het hangt van uw zorgpolis af hoeveel u daarvan door uw verzekeraar vergoed krijgt.)

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2024.

In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt genaamd HoNOS+. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

 

Zorg zonder Zorgverzekeraar.

Het is ook mogelijk om zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar een behandeling aan te gaan. De tarieven voor niet-vergoede zorg / particulier tarief zijn 120 per consult (studenten 75 per consult)

Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Dit kan per mail of via het antwoordapparaat. Niet op tijd afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht maar worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.