Psychologengroep
 Samenwerkende Psychologen Zelfstandig gevestigd
 Home

Praktijklokatie

Werkwijze

Psychologen

Aanmelden

Kosten

Dossier en privacy

Vergoede en onvergoede zorg in de Generalistische Basis GGZ

De eerste twee consulten worden in principe vergoed *) door uw zorgverzekeraar ('Onvolledig behandeltraject' genoemd). Deze zijn bedoeld om vast te stellen of er sprake is van een zogenaamde DSM-V stoornis.
De DSM-V is een handboek waarin psychische klachten worden gerubriceerd en 'stoornissen' genoemd worden.

A. Indien uw klachten overeenkomen met een 'DSM-V stoornis' kan een Kort, Middel of Intensief traject worden opgestart, afhankelijk van de omvang van de klachten. Zo'n traject valt in de meeste gevallen onder vergoede zorg.
Let op: er zijn verschillen tussen zorgverzekeraars in wat zij vergoeden bij een vrijgevestigde praktijk.

B. Indien er geen sprake blijkt te zijn van een 'DSM-V stoornis' dient u de vervolgcontacten geheel zelf te betalen. Dit wordt OVP genoemd (onverzekerd psychologisch consult). U ontvangt een nota thuis.

Wij hebben alles nog eens samengevat in een schema dat u hier kunt downloaden.

Betaling

A. Indien u in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar is de situatie als volgt:

Astrid heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars afgesloten. De tarieven wisselen per zorgverzekeraar en zijn contractueel vastgelegd. De declaraties (aan de hand van VECOZO-beveiligingscertificaten) en betalingen vinden rechtstreeks plaats tussen zorgverzekeraar en psycholoog.

Voor 2021 is Astrid geen contracten meer aangegaan met:
de CZ groep: CZ, Ohra en Nationale Nederlanden en
de Caresq groep: Aon en Aevitae

B. De tarieven voor niet-vergoede zorg / particulier (OVP) tarief zijn 100 per consult (studenten 70 per consult)

Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Dit kan per mail of via het antwoordapparaat. Niet op tijd afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht maar worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Zorgverzekering

*) Voor de basisverzekering heeft elke volwassene wel een verplicht eigen risico. In 2021 is dit 385 euro.

Dit bedrag dient u eerst zelf te betalen als u medische, paramedische of psychische zorgkosten maakt. Pas daarna gaat uw verzekering u iets vergoeden.

De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Diegenen die daarbij in gebreke blijven, dienen de nota's zelf te betalen. Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals een verhuizing of een verandering van verzekeringsmaatschappij, dan dient u dit aan ons door te geven.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). U heeft als cliënt een ‘marktpositie’ en kunt protesteren tegen het inkoopbeleid van uw zorgverzekeraar. U kunt ook een melding maken bij Cliëntenrechten.nl