Psychologengroep
 Samenwerkende Psychologen Zelfstandig gevestigd
 Home

Praktijklokatie

Werkwijze

Psychologen

Aanmelden

Kosten

Dossier en privacy

Werkwijze

Wij geven hulp bij tal van psychische klachten zoals angst, depressie, stress, trauma en rouw.

Na het inventariseren van de problemen wordt een behandeldoel vastgesteld en wordt uitleg gegeven over de methode van werken.

Kenmerkend voor onze werkwijze is een kortdurende, probleemgerichte aanpak. Wij werken klachtgericht en met beproefde methoden, zoals cognitieve gedragstherapie. Vaak gaat de therapeut directief te werk en doet een beroep op de zelfwerkzaamheid van de cliŽnt.

Ons uitgangspunt is 'therapie op maat'. In plaats van op de tekentafels ontworpen zorgpaden willen wij de individuele cliŽnt en diens hulpvraag centraal blijven stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat we door het bewaren van onze onafhankelijkheid als kleine zelfstandige praktijk het meest slagvaardig en efficiŽnt blijven. Zo kunnen wij de waarde van ons vak beschermen en de kwaliteit van psychologische zorg blijven garanderen.

In de meeste gevallen maken we gebruik van vragenlijsten om sneller duidelijkheid te krijgen of om een betere diagnose te kunnen stellen. Wij doen echter geen intelligentieonderzoek. Evenmin kunt u bij ons terecht voor ernstige verslaving en bepaalde psychiatrische ziektebeelden. Deze vragen een meer specialistische behandeling.

Kwaliteitsbeleid

Een gezondheidszorgpsycholoog is een universitair opgeleide psycholoog die zich heeft gevestigd in de eerstelijns gezondheidszorg en samenwerkt met de huisarts.

Om eerstelijnspsycholoog te worden is een specifieke combinatie van opleiding, werkervaring en methode van werken een vereiste. De psycholoog die aan die eisen voldoet, kan zich laten inschrijven in het register van eerstelijnspsychologen. Behalve in dit register, dat wordt bijgehouden door het NIP, zijn wij als gezondsheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG register.

Het verplichte kwaliteitsstatuut is hier in te zien.

Klachtenregeling

Als toetssteen voor ons professioneel handelen geldt de beroepscode van het NIP. Heeft u een klacht over een eerstelijnspsycholoog, bespreek die dan eerst met hem of haar. Als dat niet kan of u komt er samen niet uit, neem dan voor informatie contact op met de LVVP of het NIP.